GoHome.com.hk

年青人上車前應切實考慮

2012-08-20 00:00:00

現時社會上彌漫著一股上車風氣,不少年青人新一代都問點樣先可以上車置業,講真,點解時下既年青人會咁心急希望可以上到車,一畢業就話要買樓。吾通真係父母俾子女既壓力太大,令年青人想盡早脫離父母既控制?定係宜家個個後生仔女都好想有私隱、有自己既空間?不過,無論咩原因都好,我認為無論你係九十後、八十後、定係七十後都好,上車置業之前都一定要從長計議,不可以抱住跟風心態,人買你買、人有你又要有。

年青人最忌心急(雖然好多父母可能仲急過佢地),唔應該只睇眼前,因為上車始終唔係小數目,而且係一項長期作戰既事情,心態上係咪已經準備好要長時間承擔咁大個殼好緊要;另外,買入一個單位之前,應該做足功課,實實際際計一計除咗一切日常開支之外,有無閒錢剩去實踐自己其他既計劃(可能係為事業長遠發展考取專資格或其他你想要做既事情),然後,最緊要計一下如果真係買咗樓,而又無咗份工既話,自己本身既流動資金是否可以撐足一年開支,包括供樓。

年青人買樓前一定要設定好可買入既樓價上限,切忌衝大頭。之前樓市未升至癲價時,上車既樓價多數設定係$200萬或以下,現在相信全港200萬以下既單位一成都無,所以可以設定為$300萬或以下會較為恰當(視乎你既財力)。買入一個單位之前,都應該預先寫一張列表,寫明樓價、買入單位後的各項開支、供樓利率、個人收入、基本支出,再對比一下係咪維持係總收入既三成或以下。不過講到尾,選擇一個自己能夠較輕鬆負擔既上車單位會較為實際,既可保持生活質素,亦較易儲錢將來換大單位。

最後一句,年青人剛剛投入社會做事,不需要急於一時置業,當工作一段時間而自身又有了經濟基礎後先考慮購入人生第一個物業就最為理想。

返回買家記事簿目錄