GoHome.com.hk

自住?投資?你搞清楚未?

2012-07-11 00:00:00

經常有人問我「買樓自住其實要留意咩?計D乜野?」,其實答案好簡單,「買樓自住」只需要你覺得個單位夠用、合眼緣而且負擔得到就已經足夠,其他原因根本唔屬於考慮範圍之內。我自己買單位自住都係咁話,但求可以安居長住到老,甚至留給下一代就已足夠。

唔知道現在香港人係驚蝕底定係有其他原因,個個用家每次買樓,又計東又計西,唔講仲以為佢係專業投資者添。記得有個朋友剛剛生完BB,希望有更多既空間俾佢嗰三個化骨龍,有一次陪佢去睇九龍塘一個單位,當我地去到睇樓既時候,我呢個朋友一睇就好鍾意,面積夠大、名校網區,而且最緊要負擔得到,點知佢又要計市場上既租金回報率、又要計折舊率、計東計西,最終當然什麼都買唔到啦!到最近呢個朋友終於打電話俾我,原來佢到現在都買唔到自己計過度過既單位,佢最細個仔仔都已經歲半,即係話佢已經用咗年半時間睇咗無數單位,到頭來都係白計一場,一無所無獲。我同佢講若然純粹自住,真的不必計算太多,價錢合理、間格面積合適自己就決定好了。

反觀「投資物業」就真係需要計得精細,購買一個投資單位前,需要了解區內附近單位既成交紀錄(包括出租單位),附近發展藍圖、人流分佈、租金回報率以及單位折舊率等等,全部都有計算既必要;另外買入單位後仲需要瞭解回本期要幾耐(所謂回本,包括你俾既樓價、厘印費、侓師費、銀行利息、裝修費等等),然後先再去計算用作長線投資,定係短線投資,再以此作為出價既依據。

所以,正如題目所講,買樓前,最緊要搞清楚自己係用家定投資者身份。

買家記事簿