GoHome.com.hk

GoHome手記:「開放式廚房」唔可以明火?

2015-10-23 10:43:06

現今既新盤單位,大多係「豆腐潤咁細」,發展商為表明「豆腐潤」都可以有空間感,都必定會設計「開放式廚房」,雖然油煙會通屋走的設計未必令大家喜歡,但無可否認在視覺上能夠將整體空間感加大,本港居住環境狹小,大家似乎都無得揀,但小記覺得大家對開放式廚房是否可以明火煮食存在不少疑問,現在就等小記同大家解釋一下。

其實,只要單位於入則時已符合開放式廚房設計的消防條例要求就可以了,例如單位內亦按法例規定安裝消防煙霧偵測器及花灑頭等設備等,「開放式廚房」是可以明火煮食的。

Domus Yuen Long2

不少近年落成的新盤以開放式間隔代替原有廚房,並採用明火煮食,但實情是發展商早在規劃建築時,已向當局申請。

若入伙圖則一早列明係明火煮食,而業主之後自行改建「開放式廚房」設計、唔用明火又是否可符合法例要求呢?又唔係喎,雖然住戶已轉用電爐,但若果不是透過認可(已向屋宇署註冊)建築師、測量師或工程師入則申請改建,而業主自行改建開放式廚房,都屬違法架;而且如果涉及結構牆,更須多找一名認可結構工程師一同入則。

GoHome手記

返回GoHome手記目錄