GoHome.com.hk
香港按揭轉介董事總經理葉景強,現為香港電台「e線金融網• KingSir會客室」主持,及TVB財經台「日日有樓睇」及81台拍攝「Ben Sir睇樓團」顧問,當中「有樓萬事足」更成為城中熱話,現為您分析樓市動向。