GoHome.com.hk

樓市資訊

所有文章

所有文章

BEST OF THE BEST AWARDS九個獎項順利頒發

近年香港樓市氣氛向好,連帶市民對地產銷售、設計與生活品味等周邊配套要求上升,故此高質素服務已成為地產銷售及設計界別取得業績的關鍵因素。由REA集團旗下squarefoot.com.hk舉辦「BEST